رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن16 یک خوابه
خواجه ربیع یوسف زاده یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن16 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن12 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن16 یک خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن 16 دو خوابه
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن 16 یک خوابه / طبقه همکف
خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن 14 یک خوابه / طبقه همکف
بلوار ادیب دو خوابه / طبقه دوم

رهن و اجاره آپارتمان 75 متر، مشهد، قاسم آباد، ادیب 42 40 میلیون رهن 1٫900 میلیون اجاره کد آگهی: 1521217

امامت ۱۹ سه خوابه / طبقه سوم
امامت ۳۰ بعد از چهارراه دوم سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه اول

رهن و اجاره آپارتمان 156 متر، مشهد، آزادشهر، امامت 38 100 میلیون رهن 8 میلیون اجاره کد آگهی: 1487222

سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه

# رهن و اجاره#هاشمیه# مناسب برای باشگاه ورزشی و انبار و مسکونی 190 متر 8پله پایین درب ورود و خروج مجزا امتیازات آب برق گاز مستقل سرویس بهداشتی...