رهن و اجاره آپارتمان در کیش

بلوار هنگام ملک مجتمع خورشید نزدیک به پارک مینا دو خوابه

#رهن_کامل_مسکونی🏣 ⬅️ ملک مجتمع خورشید ⬅️ 80متر ⬅️ 2خواب ⬅️ 2سرویس ⬅️ خواب مستر ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری ⬅️ اسانسور ⬅️ مجتمع دارای گ...

فاز3 دو خوابه

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ملک فاز3نوبنیاد ⬅️ 88متر ⬅️ 2خواب ⬅️ 2سرویس ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری ⬅️ کلید نخورده 💰قیمت : 180م

فاز3 دو خوابه

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ملک فاز3نوبنیاد ⬅️ 90متر ⬅️ 2خواب ⬅️ 2سرویس ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری ⬅️ تخلیه 💰قیمت : 180م

فاز A2 یک خوابه / طبقه اول

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ملک فاز A2 ⬅️ 55متر ⬅️ 1خواب ⬅️ طبقه اول ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری ⬅️ تخلیه 💰قیمت : 90م

مجتمع سرو11 دو خوابه

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ ملک مجتمع سرو11 ⬅️ 78متر ⬅️ 2خواب ⬅️ 2سرویس ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری ⬅️ 2اسانسور ⬅️ بسیار شیک و تمیز ⬅️ تخلیه...

فاز 1 دو خوابه

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ملک فاز 1نوبنیاد ⬅️ 75متر ⬅️ 2خواب ⬅️ اسانسور ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری 💰قیمت : 130 م

فاز2 دو خوابه

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ملک فاز2نوبنیاد ⬅️ 80متر خوش نقشه ⬅️ 2خواب شیک ⬅️ 2سرویس ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ اسانسور 💰قیمت : 150م

فاز3 دو خوابه

#رهن_اجاره مسکونی🏣 ⬅️ ملک فاز3نوبنیاد ⬅️ 70متر ⬅️ 2خواب ⬅️ 2سرویس ⬅️ خواب مستر ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری 💰ودیعه ؛ 20م 💰اجاره...

کوچه ساردین دو خوابه / طبقه دوم

#رهن_اجاره مسکونی🏣 ⬅️ ملک فازC کوچه ساردین ⬅️ 78متر ⬅️ 2خواب ⬅️ طبقه 2 ⬅️ 2سرویس ⬅️ خواب مستر ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ پرده + لوستر + کاغذ...

مجتمع درسامهر یک خوابه

#رهن_اجاره مسکونی🏣 ⬅️ ملک مجتمع درسامهر ⬅️ 60متر ⬅️ 1خواب ⬅️ 2سرویس ⬅️ خواب مستر ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری 💰ودیعه ؛ 60م 💰اجار...

فاز 1 یک خوابه

#رهن_اجاره مسکونی🏣 ⬅️ ملک فاز1نوبنیاد ⬅️ 60متر ⬅️ 1خواب ⬅️ 2سرویس ⬅️ خواب مستر ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ اسانسور 💰ودیعه ؛ 60م 💰اجاره...

فاز2 یک خوابه / طبقه دوم

#رهن_اجاره مسکونی🏣 ⬅️ ملک فاز2نوبنیاد ⬅️ 53متر ⬅️ 1خواب ⬅️ طبقه 2 ⬅️ 2سرویس ⬅️ خواب مستر ⬅️ پارکینگ ⬅️ نزدیک بلوار اصلی و مرکز خرید...

یک خوابه

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ملک فاز A2 ⬅️ 58متر ⬅️ 1خواب ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری ⬅️ تخلیه 💰قیمت : 90م

دو خوابه

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ملک مجتمع سرو11 فازA3 ⬅️ 85متر ⬅️ 2خواب ⬅️ 2سرویس ⬅️ اسانسور ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری ⬅️ تخلیه 💰قیمت : 150 م

فاز3 یک خوابه

#رهن_کامل مسکونی🏣 ⬅️ملک فاز 3نوبنیاد ⬅️ 75متر ⬅️ 1خواب ⬅️ اسانسور ⬅️ پارکینگ ⬅️ تراس ⬅️ انباری ⬅️ بسیار شیک 💰قیمت : 130 م