رهن و اجاره آپارتمان در فریدون کنار

آپارتمان 85 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان_ساحلی 85 متر، 2 خواب دارای آسانسور و پارکینگ و انباری 10.000.000 رهن و 1.200.000 اجاره جهت اطلاعات بیشتر تماس...

آپارتمان 96 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه چهارم

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان شهرکی 96 متر، 2 خواب طبقه چهارم دارای آسانسور و پارکینگ و انباری دید به دریا 95.000.000 رهن کامل جهت اطلاعات...

آپارتمان 85 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 108 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 108 متر، تک واحد 85.000.000 رهن کامل جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

آپارتمان 75 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 75 متر، 2 خواب 30.000.000 رهن و 300.000 اجاره جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

آپارتمان 97 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 97 متر، 2 خواب 40.000.000 رهن و 800.000 اجاره جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

آپارتمان 82 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 82 متر، 2 خواب 50.000.000 رهن و 500.000 اجاره جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

آپارتمان 75 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 75 متر، 2 خواب 30.000.000 رهن و 300 اجاره جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

آپارتمان 70 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #دربست_ساحلی 70 متر، 2 خواب، مبله 5.000.000 رهن و 1.000.000 اجاره جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

آپارتمان 68 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
یک خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 68 متر، تک خواب، مبله 45.000.000 رهن کامل جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

آپارتمان 130 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان خیابان پاسداران 130 متر، 2 خواب 80.000.000 رهن کامل جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

آپارتمان 90 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 110 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 4 طبقه، 4 واحد، نوساز 110 متر، 2 خواب 80.000.000 رهن کامل

آپارتمان 90 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان 90 متر، 2 خواب دید به دریا 20.000.000 رهن و 2.500.000 اجاره

آپارتمان 106 متری در فریدون کنار فریدون کنار

آگهی جدید
دو خوابه

#فریدونکنار #اجاره #آپارتمان ساختمان تک واحدی 106 متر، 2 خواب 30.000.000 رهن و 1.800.000 اجاره