رهن و اجاره آپارتمان در شیراز

سه خوابه / طبقه چهارم

رهن و اجاره آپارتمان در محله ساحلی شرقی ۱۴۰ متر نوساز سه خواب قیمت رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۰ تومان پارکینگ اختصاصی/آسانسور/انباری واحد در...

دو خوابه / طبقه اول

رهن و اجاره آپارتمان در محله جمهوری ۱۵۰ متر نوساز دو خواب قیمت رهن۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۰ تومان پارکینگ اختصاصی/آسانسوردارد/انباری دارد//وا...

دو خوابه / طبقه همکف

رهن و اجاره آپارتمان در محله بلوار گلستان ۱۲۰ متر پنج سال ساخت دو خواب قیمت رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان نوع پارکینگ پارکینگ اخ...

کلبه دو خوابه / طبقه سوم

رهن و اجاره آپارتمان در محله کلبه ۸۲ متر چهارده سال ساخت دو خواب قیمت رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۰ تومان پارکینگ مشاع/واحد در طبقه چهار/تعداد...

دو خوابه / طبقه پنجم

رهن و اجاره آپارتمان در محله فرزانگان ۱۳۸ متر ده سال ساخت دو خواب قیمت رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان کد ملک۵۲۲۶ نوع پارکینگ پارک...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن و اجاره آپارتمان در محله بلوار نصر ۱۳۵ متر دو سال ساخت دو خواب قیمت رهن۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۰ تومان نوع پارکینگ پارکینگ اختصاصی تعداد...

دو خوابه / طبقه ششم

رهن و اجاره آپارتمان در محله میدان علم ۱۲۵ متر نه سال ساخت دو خواب قیمت رهن۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۰ تومان نوع پارکینگ پارکینگ اختصاصی/تعداد...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن و اجاره آپارتمان در محله جمهوری ۱۲۵ متر ده سال ساخت دو خواب قیمت رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۰ تومان نوع پارکینگ پارکینگ اختصاصی آشپزخان...

اطلسی سه خوابه / طبقه چهارم

رهن و اجاره آپارتمان در محله اطلسی ۱۶۰ متر چهار سال ساخت سه خواب قیمت رهن۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۰ تومان پارکینگ اختصاصی/آسانسوردارد انباری...

یک خوابه / طبقه پنجم

رهن و اجاره آپارتمان در محله بلوار گلستان قیمت رهن۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۰ تومان متراژ۹۵ مترتعداد خواب یک /سال ساخت پنج/ نوع پارکینگ پارکینگ ا...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن و اجاره آپارتمان در محله بلوار گلستان ۱۲۲ متر دو سال ساخت دو خواب قیمت رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اجاره۳۰۰,۰۰۰ تومان آسانسورداردانباری داردپارک...

سه خوابه / طبقه سوم

رهن و اجاره آپارتمان در محله بلوار نصر ۱۴۰ متر نوساز سه خواب قیمت رهن۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۰ تومان آسانسورداردانباری داردپارکین گدارد واحد...

سه خوابه / طبقه سوم

رهن و اجاره آپارتمان در محله اطلسی ۱۵۰ متر چهار سال ساخت سه خواب قیمت رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان نوع پارکینگ پارکینگ اختصاصی آ...

بلوار کریمخان زند زند غربی دو خوابه / طبقه پنجم

رهن و اجاره آپارتمان در محله زند غربی کد ملک۵۲۱۲ ۱۲۰ متر چهار سال ساخت دو خواب قیمت رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره ۰ تومان امکانات نمای ساختما...

دو خوابه / طبقه همکف

رهن و اجاره آپارتمان در محله قصرالدشت ۱۰۰ متر ده سال ساخت دو خواب قیمت رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت اجاره۰ تومان کد ملک۵۲۱۱ پارکینگ اختصاصی/آسانسور...