رهن و اجاره آپارتمان در شیراز

یک خوابه / طبقه دوم

واقع در رمضانی 103 متر 1خواب طبقه دوم از چهارم سالنی بزرگ غرق در نور مناسب زوج های جوان و سخت پسندان بسیار شیک و تمیز

بلوار قدوسی سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه
بلوار قدوسی دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه
سه خوابه
دو خوابه
بلوار قدوسی سه خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
رمضانی یک خوابه
سه خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه