رهن و اجاره آپارتمان در شهید زمانی همدان

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: خانه ?کد: 6773 ?منطقه: زمانی ?متراژ: 120 ?رهن: 20 میلیون تومان ?اجاره: 1میلیون و 0 هزارتومان ?امکانات: 2طبقه 2واحد، طبقه اول، دوخ...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان ?کد: ۶۷۱۱ ?منطقه: زمانی ?متراژ: ۶۱ ?رهن: ۳۰ میلیون تومان ?اجاره: ۵۰۰ هزارتومان ?امکانات: ۳طبقه ۶واحد، طبقه سوم، یک خواب،...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان ?کد: ۶۷۱۱ ?منطقه: زمانی ?متراژ: ۶۱ ?رهن: ۳۰ میلیون تومان ?اجاره: ۵۰۰ هزارتومان ?امکانات: ۳طبقه ۶واحد، طبقه سوم، یک خواب، پ...

یک خوابه / طبقه اول

?کد:901 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:65 ⚫️رهن:10میلیون ⚫️اجاره:900هزار ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:8 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:84 ⚫️ا...

?کد:1149 ?اجاره:اپارتمان ?منطقه: شهید زمانی ?متراژ: 70 ?رهن: 70 ?اجاره: ندارد ?امکانات: فول سه تک واحدی طبقه سوم پارکینگ اختصاصی انباری اسانسو...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان ?کد: ۶۴۶۲ ?نوع ملک:آپارتمان ?منطقه:زمانی ?متراژ:۷۶ ?رهن: ۸۰میلیون تومان ?اجاره: ۰هزارتومان ?امکانات: ۷۶متری طبقه د...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان ?کد: ۶۵۱۲ ?منطقه: زمانی ?متراژ: ۶۱ ?رهن: ۲۵میلیون تومان ?اجاره: ۵۰۰ هزارتومان ?امکانات: ۶۱متری طبقه سوم دارای یک خواب ک...

دو خوابه

رهن واجاره: آپارتمان ?کد: ۶۵۲۰ ?منطقه:زمانی ?متراژ: ۷۲ ?رهن: ۵۰میلیون تومان ?اجاره: ۰ هزارتومان ?امکانات: ۷۲متری طبقه اول دارای دو خواب کف سرا...

رهن واجاره: آپارتمان ?کد: ۶۵۷۹ ?منطقه: زمانی ?متراژ: ۱۰۹ ?رهن:۹۰ میلیون تومان ?اجاره: ۰ هزارتومان ?امکانات:۱۰۹متری طبقه اول دارای دو خواب کف سرا...

زمانی دو خوابه / طبقه اول

کد:547 آپارتمان اجاره ای:زمانی متراژ:80 رهن:50 میلیون اجاره:600 هزار چند خواب:2 چندطبقه:6 چند واحد:12 طبقه:1 سال ساخت:96 امکانات :پارکینگ،...

شهیدزمانی یک خوابه / طبقه اول

کد:548 آپارتمان اجاره ای:زمانی متراژ:72 رهن:70 اجاره:ندارد چند خواب:1 چندطبقه:۵.۵ چند واحد:6 طبقه:1 سال ساخت:93 امکانات :پارکینگ، انباری، سر...

شهیدزمانی سه خوابه / طبقه اول

کد:591 متراژ:145 رهن:35 میلیون اجاره:1 میلیون چند خواب:3 چندطبقه:6 چند واحد:9 طبقه:1 سال ساخت:90 امکانات :پارکینگ، انباری، کابینتmdf ،آسانسور...

دو خوابه / طبقه سوم

کدملک:626 فول امکانات قابل تبدیل 60 میلیون ودیعه وماهی 1 میلیون اجاره

خیابان کمیل دو خوابه / طبقه اول

کدملک:566 3 واحدی فول امکانات تخلیه اجاره فقط به دونفرداده میشود

یک خوابه / طبقه اول

کدملک:521