رهن و اجاره آپارتمان در شهید زمانی همدان

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:853 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:57 ⚫️رهن:60میلیون ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:5 ⚫️چند واحد:7 ⚫️طبقه:2 ⚫️سال ساخت:93 ⚫️قابل تبدیل:بله ⚫️...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:850 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:85 ⚫️رهن:90میلیون ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:5 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:96 ⚫️امکانات :کف سرامیک...

خیابان کمال یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:824 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی):کمال ⚫️رهن:10میلیون ⚫️اجاره:750هزار ⚫️متراژ :95 ⚫️تعداد خواب:1 ⚫️سال ساخت :70 ⚫️طبقه:3 ⚫️امکانات:تازه نقاشی شده.پ...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 7024 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 70 💰رهن: 80 میلیون تومان 💵اجاره: 50 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبقه دوم، دوخواب، پا...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7033 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه اول، دوخواب،...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6963 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 60 💰رهن: 65میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 7واحد، طبقه دوم، دوخواب، پارکی...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:838 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:65 ⚫️رهن:20میلیون ⚫️اجاره:1میلیون و 800 ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:9...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6883 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 75 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 700 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد،طبقه اول، دوخواب، پ...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6872 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 80 💰رهن: 80 میلیون تومان 💵اجاره: 10 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 8واحد، طبقه اول، دوخواب، پ...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6812 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 30 میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 0 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 13واحد، طبقه سوم،...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6826 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 50 میلیون تومان 💵اجاره: 500 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 9واحد، طبقه دوم، یک خواب،...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6812 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 30 میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 0 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 13واحد، طبقه سوم،...

دو خوابه

کد:1174 🏡اجاره :اپارتمان 💫منطقه : زمانی 💫متراژ: 70 💫رهن 65رهن کامل 💫مشخصات: تعداد طبقه 3تعداد واحد3دوخواب ساخت 1390 💫امکانات: دارای انباری پ...

دو خوابه

?کد:973 ⚫️ طبقه اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:130 ⚫️رهن:200میلیون ⚫️اجاره:0 ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:1 5 ⚫️چند واحد:2 ⚫️طبقه:0 ⚫️سال ساخت: ⚫️امکانات...

سه خوابه / طبقه دوم

?کد:948 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی ⚫️متراژ:150 ⚫️رهن:100میلیون ⚫️اجاره:2میلیون ⚫️چند خواب:3 ⚫️چندطبقه:2 ⚫️چند واحد:6 ⚫️طبقه:6 ⚫️سال ساخ...