رهن و اجاره آپارتمان در شهید زمانی همدان

دو خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9081 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 95 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 100هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 10 واحد، طبقه چهارم، 2 خوا...

دو خوابه / طبقه ششم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9020 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 83 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه ششم، 2 خواب، بد...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8086 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 70میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه اول، 2 خواب، پارک...

یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8075 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 60 💰رهن: 60 میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه اول، 1 خواب، پار...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8074 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 60 💰رهن: 55میلیون تومان 💵اجاره: 400هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 7واحد، طبقه دوم، 1 خواب، پا...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:872 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی ⚫️متراژ:۱۳۰ ⚫️رهن:۵۰میلیون ⚫️اجاره:۲میلیون ⚫️چند خواب:۳ ⚫️چندطبقه:۶ ⚫️چند واحد:۶ ⚫️طبقه:۵ ⚫️سال ساخ...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8058 📌منطقه: شهیدزمانی 📏متراژ: 85 💰رهن: 70میلیون تومان 💵اجاره: 800 هزارتومان 📦امکانات: 3/5طبقه 3واحد، طبقه اول، 2 خو...

یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره:آپارتمان 🔘کد: 8055 📌منطقه: شهیدزمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 15میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد، طبقه اول، 1 خوا...

بلوار شهید زمانی - املاک مهستان یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7991 📌منطقه: خیابان 📏متراژ: 68 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 200هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه سوم، 1 خواب،...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 7980 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 60 💰رهن: 65میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 7واحد، طبقه دوم، 2 خواب، پارک...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد: 843 ⚫️آپارتمان اجاره ای: زمانی ⚫️متراژ: 70 متر ⚫️رهن: 70 میلیون تومان ⚫️اجاره: 300هزار تومان ⚫️چند خواب: 1 خواب ⚫️چندطبقه: 3 طبقه ⚫️چند وا...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد:7899 📌منطقه: زمانی 📏متراژ:80 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 400 هزارتومان 📦امکانات: اپارتمان 80 متری تک واحدی .طبقه...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:824 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی ⚫️متراژ:۸۵ ⚫️رهن:۷۰میلیون ⚫️اجاره:۸۰۰هزار ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۳ ⚫️چند واحد:۳ ⚫️طبقه:۱ ⚫️سال ساخت...

دو خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7876 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 77 💰رهن: 85میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 12وا...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:920 ⚫️اجاره آپارتمان ⚫️رهن:۷۵میلیون ⚫️اجاره:ندارد ⚫️متراژ :۷۵ ⚫️تعداد خواب:۲ ⚫️سال ساخت:۹۴ ⚫️چند طبقه:۴ ⚫️طبقه مورد اجاره:۱ ⚫️قابل تبدیل:...