رهن و اجاره آپارتمان در شهید زمانی همدان

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:901 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:۸۵ ⚫️رهن:۷۰میلیون ⚫️اجاره:۸۰۰هزار ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۳ ⚫️چند واحد:۳ ⚫️طبقه:۱ ⚫️سال ساخت:۹۰ ⚫️ق...

سه خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9126 📌منطقه:شهید زمانی 📏متراژ: 125 💰رهن: 140میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه و12 واحد .طبقه چهارم ....

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:901 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:۹۷ ⚫️رهن:۶۰میلیون ⚫️اجاره:۱میلیون و۲۰۰ ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۳ ⚫️چند واحد:۳ ⚫️طبقه:۲ ⚫️سال ساخت:۹۰...

دو خوابه / طبقه ششم

🏡کد:902 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی ⚫️متراژ:۸۳ ⚫️رهن:۹۰میلیون ⚫️اجاره: ⚫️چند خواب:۲ ⚫️چندطبقه:۶ ⚫️چند واحد:۱۲ ⚫️طبقه:۶ ⚫️سال ساخت:۹۴ ⚫️...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7971 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 50 💰رهن: 60 میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: طبقه سوم، 1 خواب، پارکینگ، کف سرام...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره:آپارتمان 🔘کد: 7967 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 50 💰رهن: 50میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، 1 خواب، پارکی...

دو خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9081 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 95 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 100هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 10 واحد، طبقه چهارم، 2 خوا...

دو خوابه / طبقه ششم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9020 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 83 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه ششم، 2 خواب، بد...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8086 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 70میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه اول، 2 خواب، پارک...

یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8075 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 60 💰رهن: 60 میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه اول، 1 خواب، پار...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8074 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 60 💰رهن: 55میلیون تومان 💵اجاره: 400هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 7واحد، طبقه دوم، 1 خواب، پا...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:872 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی ⚫️متراژ:۱۳۰ ⚫️رهن:۵۰میلیون ⚫️اجاره:۲میلیون ⚫️چند خواب:۳ ⚫️چندطبقه:۶ ⚫️چند واحد:۶ ⚫️طبقه:۵ ⚫️سال ساخ...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8058 📌منطقه: شهیدزمانی 📏متراژ: 85 💰رهن: 70میلیون تومان 💵اجاره: 800 هزارتومان 📦امکانات: 3/5طبقه 3واحد، طبقه اول، 2 خو...

یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره:آپارتمان 🔘کد: 8055 📌منطقه: شهیدزمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 15میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد، طبقه اول، 1 خوا...

بلوار شهید زمانی - املاک مهستان یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7991 📌منطقه: خیابان 📏متراژ: 68 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 200هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه سوم، 1 خواب،...