رهن و اجاره آپارتمان در شهید زمانی همدان

طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7140 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 85 💰رهن: 120 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واح...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:885 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:97 ⚫️رهن:65میلیون ⚫️اجاره:850هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:2 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:87 ⚫️م...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:869 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:100 ⚫️رهن:100میلیون ⚫️اجاره:300هزار ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:5 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:2 ⚫️سال ساخت:98 ⚫...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:879 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:60 ⚫️رهن:50میلیون ⚫️اجاره:500هزار ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:3 ⚫️چند واحد:8 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:89 ⚫️م...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:853 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:57 ⚫️رهن:60میلیون ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:5 ⚫️چند واحد:7 ⚫️طبقه:2 ⚫️سال ساخت:93 ⚫️قابل تبدیل:بله ⚫️...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:850 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:85 ⚫️رهن:90میلیون ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:5 ⚫️طبقه:3 ⚫️سال ساخت:96 ⚫️امکانات :کف سرامیک...

خیابان کمال یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:824 ⚫️اجاره طبقه(ویلایی):کمال ⚫️رهن:10میلیون ⚫️اجاره:750هزار ⚫️متراژ :95 ⚫️تعداد خواب:1 ⚫️سال ساخت :70 ⚫️طبقه:3 ⚫️امکانات:تازه نقاشی شده.پ...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 7024 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 70 💰رهن: 80 میلیون تومان 💵اجاره: 50 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبقه دوم، دوخواب، پا...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7033 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 65 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه اول، دوخواب،...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6963 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 60 💰رهن: 65میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 7واحد، طبقه دوم، دوخواب، پارکی...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:838 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:65 ⚫️رهن:20میلیون ⚫️اجاره:1میلیون و 800 ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:4 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه:1 ⚫️سال ساخت:9...

کد:850 ⚫️آپارتمان اجاره ای:زمانی ⚫️متراژ:75 ⚫️رهن:15میلیون ⚫️اجاره:800هزار ⚫️چند خواب:1 ⚫️چندطبقه:2 ⚫️چند واحد:2 ⚫️طبقه:1 ⚫️امکانات :کابینت ف...

خیابان کمال دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:845 ⚫️آپارتمان اجاره ای:18متری کمال ⚫️متراژ:85 ⚫️رهن:15 ⚫️اجاره:700 ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:2 ⚫️چند واحد:2 ⚫️طبقه:1 ⚫️امکانات :کولر. یخچال...

خیابان مبارکی یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:834 ⚫️آپارتمان اجاره ای:شهید زمانی مبارکی ⚫️متراژ:75 ⚫️رهن:15 میلیون ⚫️اجاره: 1میلیون و 200 ⚫️چند خواب: 1 ⚫️چندطبقه:2 ⚫️چند واحد:4 ⚫️طبقه...

دو خوابه / طبقه دوم

کدملک:548 فول امکانات تخلیه 15/10/97 کاغذدیواری