رهن و اجاره آپارتمان در شهریار

فاز 1 یک خوابه / طبقه دوم

کد65-20 گازرومیزی هودلمسی اسپیلت پوستر کاغذدیواری نورمخفی 60میلیون وام 126میلیون نقدی

دو خوابه / طبقه اول

کد54-20 نماتراورتن گازرومیزی هود لمسی پوستر 3بعدی کناف کاری کاغذدیواری نور مخفی 70میلیون وام 155میلیون نقدی

فاز 1 یک خوابه / طبقه ششم

کد96-10 اسپیلت کناف کاری کاغذدیواری نورمخفی 60میلیون وام 106میلیون نقدی

فاز 1 یک خوابه / طبقه اول

کد98-10 گازرومیزی هودلمسی روبنما کناف کاری کاغذدیواری نورمخفی 60میلیون وام 80میلیون نقدی

فاز 1 یک خوابه / طبقه دوم

کد77-10 نگهبانی کناف کاری کاغذدیواری نور مخفی 60میلیون وام 105میلیون نقدی

فاز 1 یک خوابه / طبقه دوم

کد137-10 گازرومیزی کناف کاری کاغذدیواری نور مخفی 60میلیون وام 125میلیون نقدی

فاز یک یک خوابه / طبقه سوم

کد314-30 گازرومیزی هودلمسی اکازیون کناف کاری کاغذدیواری نورمخفی 60میلیون وام 148میلیون نقدی

یک خوابه / طبقه چهارم

کد116-10 هود لمسی اسپیلت نگهبانی کناف کاری کاغذدیواری نور مخفی 55میلیون وام 69میلیون نقدی

یک خوابه / طبقه چهارم

کد64-20 گاز رومیزی هود لمسی اسپیلت نما مدرن کناف کاری کاغذ دیواری نور مخفی 60میلیون وام 149میلیون نقدی

فاز یک طبقه دوم

کد65-20 گازرومیزی هود لمسی اسپیلت پوستر کناف کاری کاغذ دیواری نور مخفی

فاز یک یک خوابه / طبقه پنجم

كد :78_10 کولر گازی گازروميزى،هود لمسى،اکازیون كناف كارى، كاغذديوارى،نورمخفى 60میلیون وام 110ميليون نقدى

فاز یک دو خوابه / طبقه پنجم

كد :337_30 گازروميزى،هود لمسى كناف كارى، كاغذديوارى،نورمخفى 60میلیون وام 184ميليون نقدى

فاز یک یک خوابه / طبقه پنجم

كد :28_20 گازروميزى،هود لمسى، اکازیون كناف كارى، كاغذديوارى،نورمخفى 60میلیون وام 124ميليون نقدى

فاز یک یک خوابه / طبقه پنجم

كد :96_10 گازروميزى،هود لمسى، اکازیون كناف كارى، كاغذديوارى،نورمخفى 60میلیون وام 110ميليون نقدى

فاز یک یک خوابه / طبقه چهارم

كد :100_10 گازروميزى،هود لمسى،اسپیلت كناف كارى، كاغذديوارى،نورمخف 60میلیون وام 87ميليون نقدى