رهن و اجاره آپارتمان در شهریار

کوی لاله طبقه سوم

فایل اجاره کد m562 🔴 70متر واحد باپارکینگ لاله یازدهم اصلی طبقه سوم بدون اسانسور کابینت فلزی نقاشی شده 45میلیون رهن کامل قابل تبدیل تا35میلیون...

یک خوابه / طبقه دوم

فایل اجاره کدm560 🔴 70متر واحد طبقه دوم یک خواب بره بلوار رسول اکرم کابینت فلزی 45میلیون رهن کامل

فایل اجاره کد m551 130متر اپارتمان فول امکانات کابینت فول m.d.f سیستم پکیج کولر گازی پارکینگ انباری 110میلیون رهن 90میلیون ماهیانه 600

کوی لاله لاله پنجم اصلی طبقه دوم

فایل اجاره کدm545 🔴 آپارتمان ۸۰ متری لاله پنجم اصلی طبقه دوم با پارکینگ وانباری کابینت mdf پکیج ۳۰ میلیون ماهی ۸۰۰ کرایه قابل تبدیل...

کوی لاله یک خوابه / طبقه اول

فایل اجاره کدm547 🔴 ۹۰ متر آپارتمان یک خواب تک واحدی طبقه اول ۸اصلی بدون پارکینگ ۲۵ پیش ۷۰۰ کرایه فوری 50میلیون رهن کامل

لاله پنجم اصلی طبقه دوم

فایل اجاره کدm545 🔴 آپارتمان ۸۰ متری لاله پنجم اصلی طبقه دوم با پارکینگ وانباری کابینت mdf پکیج ۳۰ میلیون ماهی ۸۰۰ کرایه قابل تبدیل...

لاله15 اصلی طبقه اول

فایل اجاره کدm544 🔴 70متر واحد طبقه اول لاله15 اصلی کابینتm.d.f پارکینگ مشاع 35میلیون ماهیانه200هزار

14 اصلی دو خوابه / طبقه دوم

فایل اجاره کدm542 🔴 واحد آپارتمان 90متری پارکینگ کابینتm.d.f دوخواب بالکن 14 اصلی تخلیه طبقه دوم 10میلیون ماهیانه1میلیون

لاله یازدهم اصلی دو خوابه / طبقه سوم

فایل اجاره کدm531 🔴 100 متر واحد طبقه سوم با آسانسور لاله یازدهم اصلی موقعیت دونبش کابینت فول m.d.f بسیار تمیز دوخواب 55میلیون رهن کامل تب...

لاله ۱۲ شرقی نزدیک بلوار رسول اکرم

فایل اجاره کدm525 🔴 100متر واحد با اسانسور لاله ۱۲ شرقی نزدیک بلوار رسول اکرم تمیز کابینتm.d.f 65میلیون رهن کامل فوری

کوی لاله لاله چهاردهم اصلی طبقه اول
کوی لاله لاله دهم اصلی طبقه دوم

فایل اجاره کدm557 🔴 70متر واحد طبقه دوم تک واحدی کابینت فولm.d.f کولر گازی کاغذ دیواری لاله دهم اصلی رهن کامل60میلیون

کوی لاله لاله یازدهم اصلی طبقه اول
کوی لاله لاله هجدهم اصلی کوچه اول دو خوابه
کوی لاله لاله یازدهم اصلی