رهن و اجاره آپارتمان در شهرک فرهنگیان همدان

دو خوابه

🏡کد:818 ⚫️آپارتمان اجاره ای:فرهنگیان ⚫️متراژ:92 ⚫️رهن:90 میلیون رهن کامل ⚫️اجاره:0 ⚫️چند خواب:2 ⚫️چندطبقه:5 ⚫️چند واحد:5 ⚫️سال ساخت:94 ⚫️قابل...

دو خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7825 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 66 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3ط...

دو خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7782 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 66 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6...

یک خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7767 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 65 💰رهن: 50 میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 2...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7765 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 92 💰رهن: 95میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 1...

یک خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7724 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 65 💰رهن: 55میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3ط...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7710 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 91 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه1...

دو خوابه / طبقه دوم

کدملک:634 کاغذدیواری نورمستقیم

دو خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7671 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 80 💰رهن: 20میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون و 100 هزارتومان 📦امک...

دو خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7691 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 91 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه10واحد، طبقه پنجم، 2 خواب،...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7149 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 51 💰رهن: 45میلیون تومان 💵اجاره: 10 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم، 1 خواب،...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7150 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 95 💰رهن: 25 میلیون تومان 💵اجاره: 500 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 4واحد، طبقه دوم، 2 خواب،...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: خانه 🔘کد: ۷۱۱۳ 📌منطقه:فرهنگیان 📏متراژ: ۱۲۰ 💰رهن: ۱۵ میلیون تومان 💵اجاره: ۱ میلیون تومان 📦امکانات: ۲طبقه۲واحد، طبقه دوم، ۲ خواب، پ...

طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: ۷۱۱۵ 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: ۶۷ 💰رهن: ۵۵میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: ۳طبقه ۶واحد، طبقه سوم، پارکینگ، ا...

طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: ۷۱۱۵ 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: ۶۷ 💰رهن: ۵۵میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: ۳طبقه ۶واح...