رهن و اجاره آپارتمان در شهرک فرهنگیان همدان

دو خوابه / طبقه سوم

به افراد مجرد و دانشجو اجاره داده میشود

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9142 📌منطقه:شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 55 💰رهن: 20میلیون تومان 💵اجاره: 700 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه و6واحد .طبقه سوم .د...

طبقه اول

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9134 📌منطقه:شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 82 💰رهن: 55میلیون تومان 💵اجاره: 20هزارتومان 📦امکانات: 4/5طبقه و9واحد .طیقه اول...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9104 📌منطقه:فرهنگیان 📏متراژ: 74 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 4 طبقه و7 واحد .طبقه سوم .دارای...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9090 📌منطقه:شهرک فرهنگیان 📏متراژ:120 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 10هزارتومان 📦امکانات: 4ظبقه و4واحد. طبقه اول د...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7966 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 76 💰رهن: 49میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، 2 خواب، پ...

ویژه
دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7948 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 70 💰رهن: 30میلیون تومان 💵اجاره: 450 هزارتومان 📦امکانات: طبقه اول، 2 خواب، پارکینگ، انب...

ویژه
دو خوابه / طبقه چهارم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7943 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 75 💰رهن: 70میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه چهارم، 2 خواب،...

دو خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7782 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 66 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره:اپارتمان 🔘کد: 9077 📌منطقه:فرهنگیان 📏متراژ: 55 💰رهن:47میلیون تومان 💵اجاره: 100هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد .طبقه دوم .1خواب .کا...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8104 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 66 💰رهن: 40 میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، 1 خواب،...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8100 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 70 💰رهن: 65میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، 2 خواب، پ...

طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8097 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 72 💰رهن: 40میلیون تومان 💵اجاره: 600هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 7واحد، طبقه سوم، پارکینگ...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8084 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 70 💰رهن: 63میلیون تومان 💵اجاره: 50 هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، 2 خواب،...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 8080 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 57 💰رهن: 15میلیون تومان 💵اجاره: 850 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 6واحد، طبقه دوم، 1 خواب،...