رهن و اجاره آپارتمان در شهرک بهشتی همدان

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9147 📌منطقه:شهرک بهشتی 📏متراژ: 90 💰رهن: 35میلیون تومان 💵اجاره: 800 هزارتومان 📦امکانات: 2طبقه و5واحد .طبقه اول .دو خ...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9120 📌منطقه:شهرک بهشتی 📏متراژ: 63 💰رهن: 25میلیون تومان 💵اجاره: 800هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه و6واحد .طبقه سوم .دار...

دو خوابه / طبقه ششم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9098 📌منطقه:شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰رهن: 25میلیون تومان 💵اجاره: 1میلیون100 هزارتومان 📦امکانات: 6 طبقه و18واحد طبقه ش...

ویژه
دو خوابه / طبقه هفتم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7941 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 71 💰رهن: 10میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون و 300 هزارتومان 📦امکانات: 7طبقه 14واحد، طب...

میدان گلها طبقه اول
دو خوابه / طبقه ششم

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 9038 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 83 💰رهن: 80میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 8واحد، طبقه ششم، 2 خواب،...

بلوار احرار شهرک بهشتی , بلوار احرار مجتمع ناجاساختمان لاله طبقه ششم یک خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9074 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰رهن: 80میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 18واحد، طبقه سوم، 2 خواب...

طبقه سوم
جهاد 18 متری جهاد طبقه اول

طبقه اول راه جدا همه چی تمامه

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9044 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰رهن: 60میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه اول، 2 خواب...

یک خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9025 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 54 💰رهن: 40میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد، طبقه اول، 1 خواب، پار...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9009 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 120 💰رهن: 80میلیون تومان 💵اجاره: 450هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد، طبقه اول، 2 خواب، ح...

یک خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 9003 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 65 💰رهن: 70میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه سوم، 1 خواب، پارکینگ، بدون انباری و تر...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: اپارتمان 🔘کد: 8089 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 85 💰رهن: 100میلیون تومان 💵اجاره: 0 هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه اول، 2 خواب، پا...