رهن و اجاره آپارتمان در شهرک بهشتی همدان

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7154 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 55 💰رهن: 40میلیون تومان 💵اجاره: 150 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 20 میلیون، طبقه دوم، 1...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7121 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰رهن: 70 میلیون تومان 💵اجاره: 0هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه اول، 2 خوا...

یک خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7125 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 60 💰رهن: 55 میلیون تومان 💵اجاره: 100هزارتومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم، 1 خو...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7089 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 130 💰رهن: 20 میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون و 800 هزارتومان 📦امکانات: 4طبقه 4واحد، ط...

دو خوابه / طبقه دوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7052 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 85 💰رهن: 30 میلیون تومان 💵اجاره: 1 میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 18واحد، طبقه دوم، دوخواب،...

دو خوابه / طبقه پنجم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7043 📌منطقه: روبه روی شهرک بهشتی 📏متراژ: 70 💰رهن: 90 میلیون تومان 💵اجاره: هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقه پنج...

دو خوابه / طبقه اول

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7027 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 98 💰رهن: 25 میلیون تومان 💵اجاره: 800 هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه اول، دوخواب،...

دو خوابه / طبقه سوم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 7020 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 83 💰رهن: 70 میلیون تومان 💵اجاره: 100هزارتومان 📦امکانات: 5طبقه 10 واحد، طبقه سوم، دوخواب،...

دو خوابه / طبقه ششم

رهن واجاره: آپارتمان 🔘کد: 6975 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 160 💰رهن: 100 میلیون تومان 💵اجاره: 150 هزارتومان 📦امکانات: 6طبقه 9واحد، طبقه ششم، 2...

دو خوابه / طبقه سوم

کدملک:534 طبقه 6 واحد

دو خوابه / طبقه اول

جهت ملک و موقعیت: جنوبی 4 واحدی می باشد شیشه دوجداره دارد گرمایش آزاد

دو خوابه
خیابان 18 متری بعثت یک خوابه / طبقه دوم

جهت ملک و موقعیت: شمالی شیشه دوجداره دارد هود - گاز رومیزی دارا می باشد دیوار های داخلی: سرامیک شوفاژ دارد 6 واحدی می باشد

کوچه شقایق 2 دو خوابه

جهت ملک و موقعیت: شمالی برق: مشترک می باشد شیشه دوجداره دارد

پشت پمپ بنزین رسالت محوطه مجتمع امیریه دو خوابه / طبقه پنجم