رهن و اجاره آپارتمان در شهرک بهشتی همدان

بلوار احرار شهرک بهشتی , بلوار احرار مجتمع ناجاساختمان لاله طبقه ششم یک خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه سوم

کدملک:534 طبقه 6 واحد

دو خوابه / طبقه اول

جهت ملک و موقعیت: جنوبی 4 واحدی می باشد شیشه دوجداره دارد گرمایش آزاد

دو خوابه
خیابان 18 متری بعثت یک خوابه / طبقه دوم

جهت ملک و موقعیت: شمالی شیشه دوجداره دارد هود - گاز رومیزی دارا می باشد دیوار های داخلی: سرامیک شوفاژ دارد 6 واحدی می باشد

کوچه شقایق 2 دو خوابه

جهت ملک و موقعیت: شمالی برق: مشترک می باشد شیشه دوجداره دارد

پشت پمپ بنزین رسالت محوطه مجتمع امیریه دو خوابه / طبقه پنجم
محوطه جاده مزدقینه دو خوابه / طبقه اول
میدان لاله دو خوابه / طبقه پنجم
محوطه احرار دو خوابه / طبقه دوم
کوچه بهار یک خوابه / طبقه همکف
یک خوابه / طبقه ششم
محوطه مسکن مهر مخابرات دو خوابه / طبقه ششم
خیابان رفاه دو خوابه / طبقه سوم
خیابان رفاه کوچه رفاه 7 دو خوابه / طبقه اول