رهن و اجاره آپارتمان در شهرضا

دو خوابه / طبقه دوم

مبلغ رهن : ۱۰ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۶۰۰ هزار تومان متراژ ساخت ۱۱۰ متر مشخصات ملک : طبقه دوم ، ۲ خوابه ، پارکینگ دارد ، امکانات همگی مجزا ، ۸...

یک خوابه / طبقه دوم

مبلغ رهن : ۵ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۶۵۰ هزار تومان متراژ ساخت ۹۰ متر مشخصات ملک : طبقه دوم ؛ حیاط دار ، ۱ خوابه ، پارکینگ دارد ، انباری دارد...

دو خوابه / طبقه دوم

مبلغ رهن : ۲۵ میلیون تومان مبلغ اجاره : یک میلیون تومان متراژ ساخت ۱۵۰ متر قدمت بنا : نوساز مشخصات ملک : طبقه دوم ، ۲ خوابه ، پارکینگ دارد ، ا...

دو خوابه / طبقه اول

رهن_کامل مبلغ رهن : ۴۰ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۱۰ هزار تومان طبقه اول ۲ خوابه پارکینگ و انباری دارد متراژ ساخت ۹۰ متر قدمت بنا : ۸ سال س...

یک خوابه / طبقه همکف

مبلغ رهن : ۱ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۵۰۰ هزار تومان متراژ ساخت ۷۰ متر سن بنا : ۱۵ سال ساخت مشخصات ملک : طبقه همکف ، ورود مجزا ، ۱ خواب ، پار...

قدس دو خوابه / طبقه دوم

مبلغ رهن : ۵ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۵۰۰ هزار تومان متراژ ساخت ۱۱۰ متر سن بنا : ۱۵ سال ساخت مشخصات ملک : آپارتمان ، طبقه دوم ، ۲ خواب ، پارکی...

دو خوابه / طبقه چهارم

مبلغ رهن : ۵ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۵۸۰ هزار تومان متراژ ساخت ۹۰ متر سن بنا : ۱۰ سال ساخت مشخصات ملک : آپارتمان ، طبقه چهارم ، ۲ خواب ، پارک...

دو خوابه / طبقه دوم

کد۶۱۲ رهن_کامل مبلغ رهن : ۴۰ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۱۰ هزار تومان طبقه دوم ۲ خواب پارکینگ دارد متراژ ساخت ۱۱۰ متر سن بنا : نوساز مشخص...

دو خوابه

کد۶۰۳ رهن_اجاره مبلغ رهن : ۱۰ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۶۰۰ هزار تومان طبقه دوم ۲ خواب پارکینگ دارد متراژ ساخت ۹۵ متر سن بنا : نوساز مش...

دو خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان مبلغ رهن : ۱۰ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۸۰۰ هزار تومان طبقه پنجم ۲ خواب پارکینگ دارد متراژ ساخت ۱۶۰ متر سن بنا : ۱۰ سال ساخت مشخصا...

دو خوابه / طبقه دوم

مبلغ رهن : ۵۰ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۱۰ هزار تومان طبقه دوم ۲ خواب پارکینگ ندارد مشخصات ملک : طبقه دوم ، ۲ خوابه ، بدون پارکینگ ، ۴ سال سا...

دو خوابه / طبقه پنجم

منزل مبلغ رهن : ۱۵ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۲۰ هزار تومان طبقه پنجم ۲ خواب پارکینگ ندارد متراژ ساخت ۷۵ متر سن بنا : ۵ سال ساخت آدرس ملک...

دو خوابه / طبقه دوم

کد ۶۱۰ رهن_اجاره مبلغ رهن : ۵ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۶۰۰ هزار تومان طبقه دوم ۲ خواب پارکینگ ندارد متراژ ساخت ۱۱۰ متر سن بنا : ۲۰ سال س...

تختی دو خوابه / طبقه دوم

کد ۶۰۸ رهن_اجاره مبلغ رهن : ۷ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۴۵۰ هزار تومان طبقه دوم ۲ خواب پارکینگ ندارد متراژ ساخت ۱۵۰ متر سن بنا : ۲۵ سال سا...

سه خوابه / طبقه دوم

آپارتمان مبلغ رهن : ۳ میلیون تومان مبلغ اجاره : ۴۰۰ هزار تومان طبقه دوم ۳ خواب پارکینگ ندارد متراژ ساخت ۱۰۰ متر سن بنا : ۳۰ سال ساخت مشخصا...