رهن و اجاره آپارتمان در سپاهان شهر اصفهان

بهمن1 دو خوابه / طبقه سوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 82 متر #دوخواب موقعیت نور : #شمالی_غربی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم...

بهمن2 دو خوابه / طبقه سوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمانی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 97 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شرقی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...

تعاون3 دو خوابه / طبقه دوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 115 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه...

فارابی 1 دو خوابه / طبقه اول

#اجاره_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 125 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد :...

دو خوابه / طبقه سوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 100 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه...

سپاهانشهر #پگاه دو خوابه / طبقه سوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 91 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه واحد...

پردیس یک خوابه / طبقه دوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمانی 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 70 متر #یک_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم 🚹 امکا...

پردیس یک خوابه / طبقه دوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمانی 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 70 متر #یک_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #دوم...

خوارزمی3 دو خوابه / طبقه اول

#اجاره_مسکونی_آپارتمان ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 90 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_غربی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #اول...

الوند4 سه خوابه / طبقه چهارم

#اجاره_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 110 متر #سه_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #چهارم ⚛...

خوارزمی 2 یک خوابه / طبقه دوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمانی 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 72 متر #یک_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه...

عقیق یک خوابه / طبقه سوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمان 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 73 متر #یک_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه واحد : #سوم 🚹 ا...

توحید توحید غربی سه خوابه / طبقه اول

#اجاره_مسکونی_آپارتمان ⚛️ مشخصات واحد : متراژ واحد : 140 متر #سه_خواب موقعیت نور : #شمالی_جنوبی افتابگیر🌕 طبقه واحد : #...

دو خوابه / طبقه اول

#اجاره_مسکونی_آپارتمانی ✅ مشخصات واحد : متراژ واحد : 80 متر #دوخواب موقعیت نور : #جنوبی_شمالی آفتابگیر🌕 طبقه...

خوارزمی 2 یک خوابه / طبقه دوم

#اجاره_مسکونی_آپارتمانی 🚹 مشخصات واحد : متراژ واحد : 72 متر #یک_خواب موقعیت نور : #جنوبی آفتابگیر🌕 طبقه...