رهن و اجاره آپارتمان در ساری

سه خوابه

کد فایل: 9002 طبقه ملک: 1 2طبقه و 4واحد طبقه اول پشت به نما 3خواب 17سال ساخت بازسازی شده

سه خوابه / طبقه اول

کد فایل: 9002 طبقه ملک: 1 2طبقه و 4واحد طبقه اول پشت به نما 3خواب 17سال ساخت بازسازی شده کابینت

دو خوابه / طبقه چهارم

‍‍ ✅#رهن و اجاره فوری فوری. (فایل همکار) 🏠نوع ملک : #واحد آپارتمان. ✅کد ملک 👈: #۵۰۶۲. 🏠آدرس :مازندران ساری #راهبند کوچه صالح. روبرو صالح...

‍‍ ✅ #رهن و اجاره. 🏠نوع ملک :# آپارتمان. ✅کد ملک : #۴۰۲۶. ت🏠آدرس : #مازندران ساری سلمان فارسی کوچه نیما جنب پارک ملل. 🏚متراژ کل : ۷۰مترمر...

کد فایل: 9002 طبقه ملک: 1 2طبقه و 4واحد طبقه اول پشت به نما 3خواب 17سال ساخت بازسازی شده

سه خوابه / طبقه اول

کد فایل: 9002 طبقه ملک: 1 2طبقه و 4واحد طبقه اول پشت به نما 3خواب 17سال ساخت بازسازی شده

طبقه پنجم

‍‍ ✅ #رهن و اجاره پن هوس ویژه فوری. 🏠نوع ملک :# آپارتمان. ✅کد ملک : #۶۰۳۵. 🏠آدرس : #مازندران ساری طبرستان ساری کنار جنب خاک شناسی. 🏚متراژ...

طبقه پنجم

✅ #رهن و اجاره پن هوس ویژه فوری. 🏠نوع ملک :# آپارتمان. ✅کد ملک : #۶۰۳۵. 🏠آدرس : #مازندران ساری طبرستان ساری کنار جنب خاک شناسی. 🏚متراژ کل...

بلوار معلم دو خوابه / طبقه دوم

‍‍ ✅ #رهن اجاره. آپارتمان ۷سال ساخت. 🏠نوع ملک :#مسکونی آپارتمان. ✅کد ملک 👈: #۵۰۵۳. 🏠آدرس : مازندران ساری #معلم ۱۴ حسن پور 🏚تعدادکل واحد...

بلوار معلم دو خوابه

‍‍ ✅ #رهن اجاره. دو واحد 🏠نوع ملک :#مسکونی آپارتمان. ✅کد ملک 👈: #۵۰۵۲. 🏠آدرس : مازندران ساری #معلم ۱۲ حسن پور 🏚تعدادکل واحد :۸. 🏠تع...

دو خوابه

‍‍ ✅ #رهن اجاره. 🏠نوع ملک :#مسکونی آپارتمان. ✅کد ملک 👈: #۵۰۴۶. 🏠آدرس : مازندران ساری #سلمان فارسی #کوچه صابونچی(بازار هفتگی پارک ملل ). 🏚...

طبقه اول

‍‍ ✅ #رهن و اجاره فوری واحد درحال تخلیه. 🏠نوع ملک :#مسکونی . ✅کد ملک : #۵۰۴۷. 🏠آدرس :#مازندران ساری بلوار طالقانی امام حسین #نسترن ۲. 🏚مت...

دو خوابه / طبقه اول

‍‍ ✅ #رهن اجاره. 🏠نوع ملک :#مسکونی آپارتمان. ✅کد ملک 👈: #۵۰۵۰ 🏠آدرس : مازندران ساری #خیابان پیروزی سرچهارا #سعدی. 🏚تعدادکل واحد : ۶....

بلوار معلم طبقه اول

‍‍ ✅ #رهن و اجاره اپارتمان . 🏠نوع ملک : #مسکونی آپارتمان ✅کد ملک : #۵۰۴۱. 🏠آدرس : #مازندران ساری #معلم کوچه استاندارد. 🏚متراژ کل : ۱۰۰م...

بلوار پرستار طبقه دوم

‍‍ ✅ #رهن و اجاره اپارتمان تک واحدی. 🏠نوع ملک : #مسکونی آپارتمان ✅کد ملک : #۶۰۳۱. 🏠آدرس : #مازندران ساری معلم #بلوار پرستار #کوچه یاس. 🏚...