رهن و اجاره آپارتمان در ساری

3
طبقه چهارم
دو خوابه
سه خوابه / طبقه دوم
طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه
محدوده ولایت فقیه دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم