رهن و اجاره آپارتمان در زیتون کارمندی اهواز

خ حجت سه خوابه / طبقه چهارم

۱۳۰متری طبقه ۴ساخت ۹۲ ☑️۳خوابه فول امکانات ✅زیتون کارمندی خ حجت ☑️کداگهی ۲۹۳ ✅رهن کامل ۱۵۰میلیون

خ زمزم سه خوابه / طبقه پنجم

۱۴۵متری طبقه ۵تک واحدی ☑️ ۳خوابه امکانات کامل ✅زیتون کارمندی خ زمزم ☑️قیمت ۱۰۰میلیون ودیعه ماهی ۳میلیون تومان ✳️کداگهی ۲۹۰

فیاض طبقه سوم

آپارتمان ۹۰متری طبقه ۳جلو ✅زیتون کارمندی خ فیاض ☑️کداگهی ۲۵۴ ✅رهن کامل ۹۰میلیون

خیابان وطن طبقه چهارم

✅ ۷۰متری طبقه ۴عقب ☑️زیتون خ وطن ✅رهن کامل ۸۰میلیون ☑️کداگهی ۱۹۲

زیتون کارمندی خیابان فاطمی طبقه هفتم

✅ ۸۳متری طبقه ۷عقب ☑️امکانات کامل بدون پارکینگ ✅زیتون کارمندی خ فاطمی ☑️ ۴۰میلیون ودیعه ماهی۷۰۰۰۰۰ ✅ کداگهی ۱۹۳