رهن و اجاره آپارتمان در دماوند

آپارتمان 75 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
خیابان سپاه یک خوابه / طبقه همکف

توصیف ملک: خیابان سپاه (9دی) 75متری بازسازی 💵 قیمت رهن: 80 میلیون تومان بدون اجاره سال ساخت: 1387 سال ساخت 📐 زیر بنا: 75 متر مربع 📏 توضیحات: طب...

آپارتمان 135 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه دوم

توصیف ملک: آپارتمان 135 متری قائم فول امکانات 💵 قیمت رهن: 250 میلیون تومان بدون اجاره سال ساخت: 1396 سال ساخت 📐 زیر بنا: 135 متر مربع 📏 توضیحات...

آپارتمان 78 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
شهرک گاز دو خوابه / طبقه همکف

توصیف ملک: مهر عادل گاز 78 متر طبقه همکف 💵 قیمت رهن: 30 میلیون تومان 💵 قیمت اجاره: 900 هزارتومان سال ساخت: 1396 سال ساخت 📐 زیر بنا: 78 متر مربع...

آپارتمان 130 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
دمادشت دو خوابه / طبقه سوم

#آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی شرقی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #قائم 🔑 تعداد اتاق: 2...

آپارتمان 142 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
محک سه خوابه / طبقه چهارم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی جنوبی دوکله 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 📍 محدوده #گیلاوند #محک #گلبرگ 🔑 تعداد ات...

آپارتمان 94 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
بلوار شهید بهشتی دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بهشتی #زنبق 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف ملک:...

آپارتمان 95 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
میدان جهاد بلوار بعثت دو خوابه / طبقه همکف

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره 🏬 تعداد طبقات: 6 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #صنایع_دفاع 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف ملک: آپارتمان صنایع دفاع 95 متری حیا...

آپارتمان 67 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
بلوار شهید بهشتی یک خوابه / طبقه دوم

🏫🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بهشتی #زنبق 🔑 تعداد اتاق: 1 توصیف ملک...

آپارتمان 90 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
میدان جهاد بلوار بعثت دو خوابه / طبقه همکف

#آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف ملک: آپارتمان 90 م...

آپارتمان 75 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
مسکن مهر دو خوابه / طبقه همکف

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 4 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #مهر10 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف ملک: مهر10 طبقه همکف 75...

آپارتمان 77 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_شاهد #شهرک_مهتاب 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف...

آپارتمان 85 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
میدان جهاد بلوار بعثت دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #صنایع_دفاع 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف...

آپارتمان 85 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
میدان جهاد بلوار بعثت دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 6 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #صنایع_دفاع 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف...

آپارتمان 135 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
دمادشت سه خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #قائم 🔑 تعداد اتاق: 3 تو...

آپارتمان 85 متری در گیلاوند دماوند

آگهی جدید
میدان جهاد بلوار بعثت دو خوابه / طبقه دوم

#آپارتمان #رهن_و_اجاره کاربری : #مسکونی 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #صنایع _دفاع 🔑 تعداد اتاق: 2 توصیف...