رهن و اجاره آپارتمان در خیابان شیخ صدوق شمالی اصفهان