رهن و اجاره آپارتمان در تویسركان

خیابان فیاض بخش کوچه مخابرات روبروی مرکز فنی مخابرات یک خوابه / طبقه دوم

تخلیه فوری بعد از قرارداد

خیابان بهارستان سه خوابه

بازسازی شده فقط زوج غیر قابل تبدیل

خیابان شهدا میدان هلال احمر دو خوابه / طبقه اول
خیابان فیاض بخش کوچه مخابرات روبروی مرکز فنی مخابرات یک خوابه / طبقه دوم

با امکانات کامل شیک و تمیز

خیابان باهنر کوچه شهید عبدالوند طبقه دوم

تعداد واحد: 6 امتیازات مجزا فقط آب مشترک میباشد تخلیه 20 خرداد ماه بازدید فقط بعدازظهر

خیابان بهارستان دو خوابه

غیر قابل تبدیل بازسازی شده تعداد واحد: 3

خیابان امین یک خوابه / طبقه همکف

تخلیه میباشد تعداد واحد: 2