رهن و اجاره آپارتمان در تربت جام

خیابان پاسداران 5 دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شهید صیاد شیرازی یک خوابه / طبقه همکف
خیابان شهید صیاد شیرازی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان شهید مفتح دو خوابه / طبقه اول
خیابان شهید مفتح دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
4
خیابان شهید مفتح دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول