رهن و اجاره آپارتمان در تبریز

طبقه چهارم
طبقه دوم
طبقه اول
خیابان منجم- مسجد رضوان-کوی باقرنژاد دو خوابه / طبقه دوم
خیابان منجم- خیابان خادم گمرک دو خوابه / طبقه دوم
محدوده خادم گمرگ،بن دانشگاه یک خوابه / طبقه سوم