رهن و اجاره آپارتمان در تایباد

بلوار امام علی 3 دو خوابه / طبقه اول

حال 4 قالی

محدوده استقلال یک دو خوابه / طبقه دوم

ورودی مشترک شیک گازرو کار حال 4 قالی

خیابان تربیت شرقی سه خوابه

ورودی مستقل شیک طبقه اول

خیابان دانشگاه دو خوابه / طبقه اول
چهار راه خرمشهر دو خوابه / طبقه دوم

تازه ساز فول وشیک کولرگازی(کلیه اتاق ها) گازروکار

محدوده میلان شکوفه دو خوابه / طبقه همکف

قطعه کامل

خیابان استقلال 4 یک خوابه / طبقه دوم
خیابان استقلال 12 دو خوابه / طبقه همکف

ورودی مستقل

خیابان شهید عباسیان دو خوابه / طبقه اول

ورودی مستقل

میدان میلان شکوفه دو خوابه

دوواحد تازه ساز شیک فول امکانات

خیابان استقلال 4 دو خوابه / طبقه اول

ادرس دیگه:مرصاد 4

کوچه لاله یک خوابه / طبقه اول

ورودی مستقل