رهن و اجاره آپارتمان در تایباد

خیابان دانشگاه دو خوابه / طبقه اول
چهار راه خرمشهر دو خوابه / طبقه دوم
محدوده میلان شکوفه دو خوابه / طبقه همکف
خیابان استقلال 4 یک خوابه / طبقه دوم
خیابان استقلال 12 دو خوابه / طبقه همکف
خیابان شهید عباسیان دو خوابه / طبقه اول
میدان میلان شکوفه دو خوابه
خیابان استقلال 4 دو خوابه / طبقه اول
بلوار امام علی 3 دو خوابه / طبقه اول
محدوده استقلال یک دو خوابه / طبقه دوم