رهن و اجاره آپارتمان در بلوارهدایت مشهد

دو خوابه / طبقه چهارم

رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری مشهد - هدایت ۳۴ کد ملک : ۱۴۶۸۷۷ ودیعه : ۱۰ میلیون تومان - اجاره : ۱/۴ میلیون تومان

دو خوابه / طبقه اول

رهن کامل آپارتمان ۱۱۰ متری مشهد - بین هدایت ۴و۶ کد ملک : ۱۴۷۲۶۴ مبلغ رهن کامل : ۷۰ میلیون تومان

دو خوابه / طبقه چهارم

رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متری مشهد - هدایت ۴۹/۶ کد ملک : ۱۴۶۷۲۹ ودیعه : ۳۶ میلیون تومان - اجاره : ۷۸۰ هزار تومان

سه خوابه / طبقه سوم

رهن کامل آپارتمان ۱۷۶ متری مشهد - هدایت ۳۲ کد ملک : ۱۴۶۵۴۲ مبلغ رهن کامل : ۱۵۰ میلیون تومان

دو خوابه / طبقه دوم

رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری مشهد - هدایت ۱۹/۵ کد ملک : ۱۴۶۵۳۲ ودیعه : ۳۰ میلیون تومان - اجاره : ۴۰۰ هزار تومان

دو خوابه / طبقه سوم

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متری مشهد - هدایت ۱۹/۵ کد ملک : ۱۴۶۳۷۳ مبلغ رهن کامل : ۹۰ میلیون تومان

سه خوابه / طبقه همکف

رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری مشهد - هدایت ۱۳ فارسی ۵ کد ملک : ۱۴۶۲۳۳ ودیعه : ۹۰ میلیون تومان - اجاره : ۵۰۰ هزار تومان

دو خوابه / طبقه سوم

رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری مشهد - هدایت ۵/۲ کد ملک : ۱۴۵۲۶۸ ودیعه : ۴۵ میلیون تومان - اجاره : ۵۰۰ هزار تومان

دو خوابه / طبقه سوم

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متری مشهد - هدایت ۱۹/۵ کد ملک : ۱۴۵۲۷۰ مبلغ رهن کامل : ۹۰ میلیون تومان

یک خوابه / طبقه اول

رهن کامل آپارتمان ۱۱۰ متری مشهد - هدایت ۱۲ کد ملک : ۱۴۶۳۹۰ مبلغ رهن کامل : ۷۰ میلیون تومان

یک خوابه / طبقه همکف

رهن کامل آپارتمان ۵۰ متری مشهد - هدایت ۱۹/۷ کد ملک : ۱۴۵۹۱۱ مبلغ رهن کامل : ۳۰ میلیون تومان

یک خوابه / طبقه همکف

رهن و اجاره آپارتمان ۶۵ متری مشهد - هدایت ۲۵/۶ کد ملک : ۱۴۵۲۶۲ ودیعه : ۱۰ میلیون تومان - اجاره : ۶۵۰ هزار تومان

دو خوابه / طبقه همکف

رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری مشهد - هدایت ۴۹ ابتدای ۴۹/۶ سمت راست کد ملک : ۱۴۵۲۶۳ ودیعه : ۱۵ میلیون تومان - اجاره : ۱/۵ میلیون تومان

دو خوابه / طبقه همکف

رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری مشهد - هدایت ۳۸ سه راه سمت راست کد ملک : ۱۴۵۲۷۲ ودیعه : ۷۰ میلیون تومان - اجاره : ۵۰ هزار تومان

کوی هنرور - هنرور 18 دو خوابه / طبقه سوم

مبلغ رهن کامل : ۱۵۰ میلیون تومان مشخصات کلی ملک طبقه : ۳ تعداد طبقات : ۴ تعداد واحدها : ۴ تعداد خواب : ۲ سن بنا : ۵ سال ساخت کفپوش : سرامیک کا...