رهن و اجاره آپارتمان در بافق

دو خوابه

اجاره سوییت همکف 110متر راه جدا حیاط، دوآشپزخانه، دوخواب، هال بزرگ، 10پیش ماهی 700 توافقی، داخل شهر بازارجمعه

طبقه اول

سوئیت اجاره ای طبقه اول مبارکه عرصه 70 متر 1500 رهن. 350 اجاره