رهن و اجاره آپارتمان در اهواز

خیابان وطن طبقه چهارم

✅ ۷۰متری طبقه ۴عقب ☑️زیتون خ وطن ✅رهن کامل ۸۰میلیون ☑️کداگهی ۱۹۲

زیتون کارمندی خیابان فاطمی طبقه هفتم

✅ ۸۳متری طبقه ۷عقب ☑️امکانات کامل بدون پارکینگ ✅زیتون کارمندی خ فاطمی ☑️ ۴۰میلیون ودیعه ماهی۷۰۰۰۰۰ ✅ کداگهی ۱۹۳

ملی راه خیابان مرجان طبقه اول

✅ ۸۷متری طبقه اول ☑️امکانات معمولی با پارکینگ ✅ ملیراه خ مرجان ☑️۳۰میلیون ودیعه ماهی ۸۰۰۰۰۰ ✅کداگهی ۱۹۵

طبقه اول

۱۱۰متری طبقه اول جلو ۶واحدی سنتی ساز بازسازی شده کف سرامیک ملیراه خ چغاخوری کداگهی ۱۸۸ رهن کامل ۱۰۰میلیون