رهن و اجاره آپارتمان در اندیشه

اجاره آپارتمان 90 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70348
دو خوابه / طبقه سوم

اجاره آپارتمان 90 متری در فاز4 اندیشه

کد آگهی 70311
محدوده فرنگار دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه سوم

اجاره آپارتمان 75 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70281
دو خوابه / طبقه سوم

اجاره آپارتمان 75 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70265
محدوده یاس دو خوابه / طبقه سوم

اجاره آپارتمان 75 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70238
محدوده یاس دو خوابه / طبقه سوم
10
خیابان سیزدهم شرقی دو خوابه / طبقه دوم
5
خیابان ارتش طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه اول
3
سه خوابه / طبقه دوم