رهن و اجاره آپارتمان در امیدیه

روبه روی بانک حکمت آخر کوچه دو خوابه / طبقه همکف

🔺رهن کامل منزل چهارواحده طبقه همکف 110 متر زیربنا و35 مترحیاط مجزا درشهرک مطهری روبه روی بانک حکمت آخر کوچه .پشت مدرسه شاهد..جفت بازار تازه ساز...

دو خوابه
بلوار امام علی دو خوابه / طبقه همکف

➕رهـن ،اجــــــــــــــاره ✔️شهرک مطهری.بلوارامام علی ✔️واحدهمکف دوخواب.حال.پذیرایی ✔️واخد٢۶٠متری کامله ✔️امکانات فول وفول وتمیز ✔️منزل الان خال...

دو خوابه / طبقه همکف

➕رهـن ،اجــــــــــــــاره ✔️شهرک مطهری.بلوارامام علی ✔️واحدهمکف دوخواب.حال.پذیرایی ✔️واحد٢۶٠متری کامله ✔️امکانات فول وفول وتمیز ✔️منزل الان خال...