رهن و اجاره آپارتمان در اسلام شهر

دو خوابه / طبقه سوم

#اجاره تک واحدی مسکونی کد: 5846 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 72 🗝تعداد واحد: 3 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 ⚠️وضعیت: خالی 📆تاریخ تحوی...

یک خوابه / طبقه سوم

#اجاره آپارتمان مسکونی کد: 5839 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 58 🗝تعداد واحد: 6 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🗓 سال ساخت: 1393 ⚠️وضعیت:...

دو خوابه

#اجاره تک واحدی مسکونی کد: 5800 ?محدوده: اسلامشهر، سعیدیه ?متراژ: 75 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ⚠️وضعیت: بامستاجر ?تاریخ تحویل: بعد از قرا...

یک خوابه / طبقه دوم

#اجاره آپارتمان مسکونی کد: 5828 ?محدوده: اسلامشهر، سعیدیه ?متراژ: 60 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 2 ⚠️وضعیت: بامستاجر ?تاریخ تحویل: بعد از قرا...

دو خوابه / طبقه دوم

#اجاره تک واحدی مسکونی کد: 5823 ?محدوده: اسلامشهر، سعیدیه ?متراژ: 72 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ? سال ساخت: 1392 ⚠️وضعیت: خالی ?تاریخ تحو...

دو خوابه / طبقه اول

کدملک:5454 3 واحدی وضعیت:خالی تاریخ تحویل:بعد از قرارداد

شهرک سعیدیه یک خوابه / طبقه سوم

کدملک:5601 6 واحد وضعیت:بامستاجر تاریخ تحویل:1397/11/13

یک خوابه / طبقه سوم

کدملک:5578 6 واحدی وضعیت:با مستاجر تاریخ تحویل:1397/10/30

محدوده عدل آباد طبقه دوم

هود گچبری و نقاشی شده

کوچه ۵۸ طبقه دوم

هود نقاشی شده

محدوده عدل آباد طبقه سوم

هود نقاشی شده

محدوده عدل آباد طبقه سوم

۶ واحده نقاشی شده

بلوار قائمیه یک خوابه / طبقه دوم
محدوده عدل آباد خیابان کمیل یک خوابه / طبقه دوم

هود نقاشی شده

محدوده عدل آباد خیابان کمیل یک خوابه / طبقه دوم

هود نقاشی شده