رهن و اجاره آپارتمان در آمل

بلوار طالب آملی خیابان دریای61

نقاشی شده

خیابان آفتاب4 دو خوابه
بلوار طالب آملی خیابان آفتاب4
خیابان دریای29 کوچه آزادگان13 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار بسیج دو خوابه
بلوار بسیج دو خوابه / طبقه سوم

دو نبش نورگیری عالی قابل تبدیل به رهن کامل

بلوار منفرد دو خوابه
محدوده دریای 13 دو خوابه / طبقه اول

کد 1119 نوساز صفر

محدوده شهرک صالحی دو خوابه / طبقه دوم

کد1106 در مجاورت فضای سبز دارای نگهبانی

محدوده شهرک صالحی دو خوابه / طبقه دوم

در مجاورت فضای سبز دارای نگهبانی

بلوار منفرد دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک 812 آپارتمان 3 طبقه 3 واحد کف سرامیک

بلوار منفرد دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک 813 آپارتمان 3طبقه 3 واحد کف سرامیک

خیابان امام رضا دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک:823 پرده

بلوار منفرد دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک:841 سقف کناف

دو خوابه / طبقه پنجم

نوساز صفر کد اگهی:834