رهن و اجاره آپارتمان در آمل

آفتاب۳۶ سه خوابه / طبقه سوم

یک واحد آپارتمان شخصی ساز مسکن مهر ۱۱۵متری خیلی فوری رهن داده میشود

کوچه هراز آفتاب 36 بیک مهدوی سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
بلوار منفرد دو خوابه / طبقه دوم
کوچه توکلی(آفتاب۷۴) سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه دوم
خیابان هراز دو خوابه / طبقه سوم
خیابان هراز سه خوابه / طبقه دوم

آفتاب۳۳ کلید نخورده صلحب خانه در ساختمان هست

دو خوابه / طبقه اول

نوع ملک : آپارتمان رهن : 100,000,000 تومان متراژ : 100 متر

آپارتمان 95 متری در آمل آمل

3 هفته قبل
دو خوابه

آپارتمان 95 متری در آمل آمل

3 هفته قبل
هراز. دو خوابه
آفتاب ۱۶ دو خوابه
هراز کوچه توکلی سه خوابه / طبقه دوم