خرید کلنگی در 22بهمن کرمانشاه

کلنگی 166 متری در 22بهمن کرمانشاه

3 ماه قبل
22بهمن خیابان نسترن

سه برابر با موقعیت مکانی مناسب فروش سه دانگ از یک خانه کلنگی

کلنگی 202 متری در 22بهمن کرمانشاه

4 ماه قبل
سه خوابه

شمالی طبقه پایین دو اتاق . طبقه بالا ۱