خرید کلنگی در همدان

فروش: ویلایی کلنگی 🔘کد: 1475 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 214 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: کوچه 10متری و کوچه 6متری، جنوبی، 8...

فروش: ویلایی کلنگی 🔘کد: 1475 📌منطقه: جوادیه 📏متراژ: 214 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500 هزار تومان

🏡کد:1200 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:کاشانی 🔵متراژ:171 🔵متری:6میلیون و 500 🔵قیمت کل:1میلیارد و 600 🔵چندطبقه:1 🔵چند واحد:1 🔵سال ساخت:70 🔵امکانات:ملک...

🏡کد:1088 🔵ملک فروشی:پاسداران 🔵متراژ:416 🔵متری:5میلیون 🔵قیمت کل:2میلیارد 🔵امکانات:زمین کلنگی.بر12متر 🔵توضیحات:مانده ملک416متر،5ونیم طبقه ارتفاع م...

🏡کد:1210 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جوادیه 🔵متراژ:87 🔵متری:5میلیون و 500 🔵قیمت کل:478میلیون 🔵چندطبقه:1 🔵توضیحات:کلنگی

فروش: ویلایی کلنگی 🔘کد:1462 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 145 💰قیمت کل: 797میلیون و 500 تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: قد...

🏡کد:1204 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:زمانی 🔵متراژ:370 🔵متری:8میلیون 🔵قیمت کل:3میلیارد 🔵امکانات:کلنگی 🔵توضیحات:هم برای فروش هم برای مشارکت

یک خوابه

فروش: ویلایی 🔘کد: 1450 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 1میلیارد و 125 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: دو طبقه،...

روبروی تالار ونوس کوچه حاتمی کوچه فردوسی سه خوابه

قابل نشیمن بر 10 متر کوچه 6 متر باز سازی شده سه طبقه قابل ساخت تا ارتفاع 3.5

?کد:1166 ?ملک(( کلنگی)) فروشی:تختی ?متراژ:200 ?زیربنا:0 ?متری:2میلیون 500 ?قیمت کل:500میلیون ?امکانات:بر 8 متر کوچه 8 متری جنوبی کلنگی

?کد:1158 ?ملک فروشی:مهدیه ?متراژ:162 ?زیربنا: ?متری:7میلیون و400 ?قیمت کل:1میلیاردو200میلیون ?امکانات:این ملک کلنگی است،10متربرزمین

کد:1145 ?فروش :خانه ?منطقه : مهدیه ?متراژ: 420 ?قیمت:متری 6 ?مشخصات: کوچه 8متری بر12 طبقه 1.5طبقه ?امکانات: کلنگی

?کد:۱۳۳۸ ?منطقه: بلوار کاشانی ?متراژ: ۲۰۷ ?قیمت کل: ۱میلیاردو۱۰۰میلیون تومان ?قیمت هر متر: ۵میلیون و۳۱۵هزار تومان ?مشخصات: سال ساخت کلنگی ، پار...

محدوده حق گویان

فروش: ویلایی ?کد: ۱۳۴۸ ?منطقه: مهدیه _حق گویان ?متراژ: ۲۰۰ ?قیمت کل: ۱میلیاردو۴۵۰میلیون تومان ?قیمت هر متر:_ میلیون وهزار تومان ?مشخصات: سال سا...

?کد:1078 ?ملک(( ویلایی)) فروشی:عمار ?متراژ:490 ?زیربنا:200 ?متری:7میلیون و 550 ?قیمت کل:3میلیارد و 700 امکانات:14متر بر ملک 14در 35.کوچه 8 متری...