خرید کلنگی در میانه

خیابان آزادگان جنوبی كوچه چهاردهم

🔴#فروش_زمین کد آگهی 3661 📍آدرس ملک : ازادگان جنوبی ( كوچه چهاردهم ) 📐 متراژ : ٢٢٥ متر مربع بعد تعریضی ١٩٥ متر مربع 💵 قی...

میانه خیام شمالی کوچه شهید محمدی جنب نمایندگی سامسونگ یک خوابه / طبقه همکف

مورد معامله با بر اولیه به کوچه ۸متری ۸متر ولی پس از ۷متر ۱۴متر بر دارد

كوچه شهید باباخانی دو خوابه

#فروش_ویلایی کد آگهی 3542 📍آدرس ملک : معلم جنوبی ( كوچه شهید باباخانی ) ❓متراژ : ٢١٠ متر مربع 💵 قیمت : قابل مذاكره...

خیابان سراسیاب ( كوچه اعتماد )

#فروش_كلنگی کد آگهی 3591 📍آدرس ملک : خیابان سراسیاب ( كوچه اعتماد ) ❓متراژ : ٢٠٣ متر مربع بعد تعریضی ١٥٣ متر مربع 💵 ق...

خیابان بانك ملی

#فروش_كلنگی کد آگهی 3528 📍آدرس ملک : خیابان بانك ملی ❓متراژ : ١٧٠ متر مربع بعد تعریضی ١٥٥ متر مربع 💵 قیمت : قابل مذاك...

خیابان شهید بهشتی ( كوچه شهید طالبی ) یک خوابه

✅✅#فروش_ویلایی کد آگهی 3460 📍آدرس ملک : خیابان شهید بهشتی ( كوچه شهید طالبی ) ❓متراژ : ٦٤ متر مربع بعد تعریضی ٥٥ متر مربع 💵 ق...