خرید کلنگی در مشهد

صدف 10 سه خوابه / طبقه همکف
صیاد شیرازی 18 چهار خوابه / طبقه همکف
صارمی 54 یک خوابه / طبقه همکف
وکیل اباد34 سه خوابه / طبقه همکف
بلوار صیاد شیرازی طبقه دوم
خیابان صارمی48 دو خوابه
بلوار عدالت سه خوابه / طبقه همکف

فروش کلنگی 250 متری در مشهد مشهد

کد آگهی 50617
خیابان مدرس