خرید کلنگی در مشهد

صیاد شیرازی 18 چهار خوابه / طبقه همکف
صدف 10 سه خوابه / طبقه همکف
صارمی 54 یک خوابه / طبقه همکف
وکیل اباد34 سه خوابه / طبقه همکف

فروش کلنگی 250 متری در مشهد مشهد

کد آگهی 50617
خیابان صارمی48 دو خوابه
بلوار عدالت سه خوابه / طبقه همکف
5
بلوار صیاد شیرازی طبقه دوم
خیابان مدرس