خرید کلنگی در فردیس

آدرس سه راه حافظیه خیابان امام حسن چهار خوابه

400 متر کلنگی مناسب جهت ساخت و ساز دارای دستور نقشه چهار طبق هر طبقه 2۱۶ متر بنا