خرید کلنگی در طالقان

#کد۱۱۲۸ فروش ۲۱۲متر زمین و۱۳۰ متر بنای قدیمی دارای آب و برق و تلفن