خرید کلنگی در شیراز

ابریشمی پنج خوابه / طبقه همکف

خانه حیاط دار ۳۶۰ متری در ابریشمی ابریشمی پنج خوابه کلنگی ساله ۳۶۰ متر قیمت کل : ۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اکبری " کارشناس فروش مسکونی "

کلنگی 700 متری در ارم شیراز

آگهی جدید
شش خوابه / طبقه اول

خانه حیاط دار ۷۰۰ متری در ارم ارم شش خوابه کلنگی ساله ۷۰۰ متر قیمت کل : ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

یک خوابه / طبقه اول

خانه حیاط دار ۴۰۰ متری در آزادگان آزادگان یک خوابه کلنگی ساله ۴۰۰ متر قیمت کل : ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلنگی 444 متری در بالاکفت شیراز

2 ماه قبل

کلنگی 700 متری در ارم شیراز

2 ماه قبل
شش خوابه / طبقه اول

خانه حیاط دار ۷۰۰ متری در ارم تعداد خواب: شش خوابه سال ساخت: کلنگی ساله متراژ: ۷۰۰ متر موقعیت: شیراز قیمت کل : ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خانم موسوی...

یک خوابه / طبقه اول

خانه حیاط دار ۴۰۰ متری در آزادگان تعداد خواب: یک خوابه سال ساخت: کلنگی ساله متراژ: ۴۰۰ متر موقعیت: شیراز قیمت کل : ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خانم موسو...

زند شرقی چهار خوابه / طبقه همکف

خانه حیاط دار ۲۲۵ متری در زند شرقی تعداد خواب: چهار خوابه سال ساخت: کلنگی ساله متراژ: ۲۲۵ متر موقعیت: شیراز قیمت کل : ۶,۳۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان خانم م...

دو خوابه / طبقه اول

هفت تنان ۱۸۰ متر کلنگی قیمت کل۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۲۶,۶۶۶,۶۶۶ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب محله هفت تنان متراژ۱۸۰ مترتعداد خواب دو...

دو خوابه / طبقه اول

هفت تنان ۱۸۰ متر کلنگی دو قیمت کل۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۲۶,۶۶۶,۶۶۶ تومان تعداد خوابدو سال ساخت کلنگی نوع معامله فروش نوع ملک خانه حی...

خیرات چهار خوابه

خانه حیاط دار ۲۳۰ متری در خیرات تعداد خواب: چهار خوابه سال ساخت: کلنگی ساله متراژ: ۲۳۰ متر موقعیت: شیراز قیمت کل : ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خانم موس...

سه خوابه / طبقه همکف

خانه حیاط دار ۳۲۵ متری در بلوار نصر تعداد خواب: سه خوابه سال ساخت: کلنگی ساله متراژ: ۳۲۵ متر موقعیت: شیراز قیمت کل : ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خانم مو...

کلنگی 1000 متری در کودیان شیراز

2 ماه قبل