خرید کلنگی در شهرک مطهری کرمان

لازم به ذکر است این زمین سند بنچاق میباشد. خیابان جلوی زمین 30 متری میباشد. طول بر: 11 متر عرض گذر : 30 متر

طول بر: 10 متر عرض گذر : 12 متر