خرید کلنگی در شفت

کلنگی 350 متری در شفت شفت

5 ماه قبل

کد:474 🏡فروش کلنگی ۷۰ متر بنا ۳۵۰ متر زمین براصلی نسق امتیازات اب و برق و گاز موقعیت عالی قیمت خیلی مناسب

کلنگی 1000 متری در شفت شفت

5 ماه قبل

کد:۳۸۹ 🏡خانه کلنگی ۵۰ متر بنا ۱۰۰۰ متر زمین امتیازات اب و برق و گاز نسق براصلی روستای بسیار زیبا

کلنگی 1000 متری در شفت شفت

5 ماه قبل

کد521 🏡کلنگی ۱۰۰۰ متر زمین ۱۰۰ متر بنا امتیازات کامل نسق موقعیت مکانی خوب