خرید کلنگی در سمنان

#فروش_ویلایی 🛣 حوالی میدان ابوذر 🔅 ۴۰۰ متر زمین 📐 بنا کلنگی ♻️موقعیت ساخت عالی ۳ طبقه ✅ جنوبی 💰قیمت : ۱۵۸۰ #تخفیف_...

پشت هدیش

زمین- کلنگی متراژ: 220 متر آدرس: پشت هدیش شمالی با جواز قیمت:2/8۰۰

پشت هدیش

زمین- کلنگی متراژ: 280 متر آدرس:پشت هدیش شمالی قیمت:2/65۰

موتوری

زمین- کلنگی متراژ: 210 متر آدرس:گلستان موتوری شمالی قیمت:2/85۰

زمین- کلنگی متراژ: 250 متر آدرس:کوی فلسطین دو کله . قیمت:۴/2۰۰

زمین- کلنگی متراژ: 300 متر آدرس:جمهوری جنوبی قیمت:۴/۳۰۰

پست

زمین- کلنگی متراژ: 200 متر آدرس:پست شمالی . قیمت:3/6۰۰

زمین- کلنگی متراژ: 200 متر آدرس:استقلال شمالی قیمت:3/5۰۰

زمین- کلنگی متراژ: 216 متر آدرس:هجرت 3 نبش قیمت:۴/500

زمین- کلنگی متراژ: 250 متر آدرس:رسالت دو کله . قیمت:۴/۳۰۰