خرید کلنگی در زرند

لازم به ذکر است این زمین سند بنچاق میباشد 120 متر پروانه ساخت دارد. طول بر: 8 متر عرض گذر : 12 متر

لازم به ذکر است این زمین سند دستی میباشد. قیمت و عرض ملک حتما استعلام شود.