خرید کلنگی در اشنویه

کلنگی 126 متری در اشنویه اشنویه

آگهی جدید
قطره کانی یک خوابه

🛎3274 🏠ساختمان کلنگی مساحت 126 متر زیربنا 92 کوچه 6 متری روبه فضا سبز ساخت بلوک و چوب 🔵سرویس 1 خوابه حیاط ماشین رو 📪قطره کانی 💰ق پ 620 م معا...

بالاتر از قنادی مام بایزی دو خوابه

🔰👈اگهی شماره 1295🚨 ⁦ 👈ساختمان مسکونی کلنگی 👈مساحت 188متر 👈زیربنا: 160متر 👈دهنه: 7 متری 👈خیابان : اصلی 👈امتیازات : دارد 📜 سندثبتی : اوقا...

کلنگی 265 متری در اشنویه اشنویه

آگهی جدید
ایران خودرو دو خوابه

🛎3234 🏠ساختمان مسکونی کلنگی مساحت 265 متر زیربنا ۱۸۰ متر نبش ۱۲ و ۸ متری آجر و تیرآهن سرویس دوخواحیاط ماشین رو 📪ایران خودرو ✅قابل معاوضه...

کلنگی 270 متری در اشنویه اشنویه

آگهی جدید
کوچه کامران گرمینی

🛎3372 🏠ساختمان کلنگی مساحت 270 متر دهنه 14 کوچه 8 🔵اوقافی 📫کوچه کامران گرمینی 💰ق پ متری 5/500 م

کلنگی 80 متری در اشنویه اشنویه

آگهی جدید
32 متری بارزان آباد

🛎3357 🏠ساختمان کلنگی مساحت 80 متر دهنه 4.10 گذر 32 متری امتیازات : آب 📫 32 متری بارزان آباد 💰ق پ 350 م

کلنگی 156 متری در حسن آباد اشنویه

آگهی جدید
کوچه روبه روی کلانتری

🛎3354 🏠ساختمان کلنگی مساحت 156 متر دهنه 10 کوچه 6 متری 🧧سند ثبتی امتیازات : آب _ برق _ گاز 📫حسن آباد _ کوچه روبه روی کلانتری معاوضه با...

کلنگی 274 متری در رحیم آباد اشنویه

آگهی جدید

🛎3341 🏠ساختمان کلنگی مساحت 274 متر کوچه ۱۲ متری دهنه 12 ساخت آجر و تیرآهن 📪رحیم آباد 💰ق پ متری 7 م قابل معاوضه با ساختمان نوساز

کلنگی 149 متری در اشنویه اشنویه

آگهی جدید
بنیاد شهید

🛎3331 🏠ساختمان کلنگی مساحت 148/5 متر گذر 20 متری 🧧سند و پروانه 📪بنیاد شهید 💰ق پ متری 9/500 م

کلنگی 150 متری در رحیم آباد اشنویه

آگهی جدید
کوچه مسجد امام شافعی

🛎3325 🏠ساختمان کلنگی مساحت 150 متر دهنه 8 متر کوچه 10 متری اوقافی جنوبی( دربه هال) قابل سکونت 📪رحیم آباد _ کوچه مسجد امام شافعی 💰ق پ مت...

کلنگی 170 متری در مام تمر اشنویه

آگهی جدید
کوچه عزیزخانی

🛎3316 ساختمان مسکونی مساحت 170 متر زیربنا 120 متر کوچه سه نبش 10 و 8 و 6 ساخت کلنگی 📫مام تمر _ کوچه عزیزخانی معاوضه با ساختمان درحد خودش...

کلنگی 192 متری در اشنویه اشنویه

آگهی جدید
ملا سید باقی

🛎3312 ساختمان کلنگی مساحت 192 متر دهنه 8 متر کوچه 8 متری 📫ملا سید باقی ق پ متری 5 میلیون

اگهی شماره 1266🚨 👈ساختمان مسکونی بافت فرسوده 👈مساحت : 200متر 👈کوچه : 8 متری 👈دهنه: 11متر 👈امتیازات :دارد 👈نوع ساخت: وضع موجود 📜 س...

کلنگی 305 متری در اشنویه اشنویه

آگهی جدید
روبه روی ایران خودرو دو خوابه

🛎3276 🏠ساختمان کلنگی قابل سکونت مساحت 305 متر زیربنا 170 دهنه 12.5 کوچه 10 متری ساخت آجر و تیرآهن 🔵سرویس 2 خوابه + 2 زیرزمین 📫روبه روی ایران خ...

کلنگی 210 متری در حسن آباد اشنویه

2 ماه قبل
حسن آباد پایین

3139 🏚ساختمان مسکونی کلنگی مساحت ۲۱۰ متر دهنه ۱۸ متر کوچه ۶ متری 📪حسن آباد پایین 💰ق پ متری ۵ م 👇👇👇👇

کلنگی 356 متری در اشنویه اشنویه

2 ماه قبل
ایران خودرو دو خوابه

🛎3147 🏠ساختمان مسکونی کلنگی مساحت ۳۵۶ متر زیربنا ۱۸۰ متر نبش ۱۲ و ۸ متری آجر و تیرآهن سرویس دوخواحیاط ماشین رو 📪ایران خودرو ✅قابل معاوضه...