خرید کارگاه در خمین

روستای گایکان

مرغداری گوشتی مدرن ✅ 60 هزارقطعه ای چهار دیواری واقع در ۵ هکتار زمین، ✅گاز کشی کامل و ترانس برق ۱۰۰ ✅دارای ۳ عدد سالن تمام اتوماتیک و مکانیزه ✅دوسال...