خرید کارخانه در شهرک سلیمی تبریز

تبریز - کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 2000 متر مربع (فروش) فروش یک کارخانه با ماشین آلات و امکانات کامل ، دارای 1600 متر سالن سوله بهداشتی با دستگا...

تبریز - کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 5000 متر مربع (فروش) فروش کارخانه نوساز با سالن 1440 متری به طول 72 متر و عرض 20 متر - اداری و.... بر 400 آمپ...

تبریز - کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 8000 متر مربع (فروش) فروش فوری کارخانه در زون شیمیایی فلزی شهرک سلیمی - 8000 متر عرصه - 2000 متر سالن سوله -...

خ سی متری سوم

کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 5000 متر مربع (فروش) فروش یک سالن کارخانه با عرصه 5000 متر و دارای دو سالن مجموعا به متراژ 1500 متر با ارتفاع 8/5 متر...

تبریز - کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 2000 متر مربع (فروش) فروش یک کارخانه با ماشین آلات و امکانات کامل ، دارای 1600 متر سالن سوله بهداشتی با دستگا...

کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 2265 متر مربع (فروش) فروش کارخانه در شهرک سلیمی به متراژ 2265 متر با زیربنا 1300 متر در زون غذایی (بسته بندی حبوبات و...

- کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 1187 متر مربع (فروش) فروش یک سالن سوله ( خرپا ) به متراژ 850 متر و یک ساختمان اداری به متراژ 116 متر در دو طبقه با...

تبریز - کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 1500 متر مربع (فروش) فروش کارخانه با عرصه 1500 متر و سالن 450 متر با تمامی امکانات در زون فلزی شیمیایی آدرس...

انتهای خیابان اصلی شهرک سمت راست

کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 1500 متر مربع (فروش) متراژ 1500 متر عرصه و حدود 650 متر سوله و بچه سوله و 93 متر ساختمان امور اداری و حدود 55 متر نگه...

تبریز - کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 8500 متر مربع (فروش) فروش فوری کارخانه با عصه 8500 متر و سالن 1000 متر در زون فلزی - قیمت توافقی آدرس ملک: ش...

خیابان سی متری اول

کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 2100 متر مربع (فروش) فروش یک سالن کارخانه به متراژ 1100 متر همراه با قسمت اداری و دارای یک سوئیت حدود 70 متر با 20 مت...

کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 1625 متر مربع (فروش) فروش یک کارخانه بسته بندی مواد غذایی با ماشین الات ، دارای سند تک برگ شش دانگ ،سالن 1000 متر دار...

خ سی متری سوم

- کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 5000 متر مربع (فروش) فروش یک سالن کارخانه با عرصه 5000 متر و دارای دو سالن مجموعا به متراژ 1500 متر با ارتفاع 8/5 م...

کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 2000 متر مربع (فروش) فروش یک کارخانه با ماشین آلات و امکانات کامل ، دارای 1600 متر سالن سوله بهداشتی با دستگاهها و خط...

- کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 5000 متر مربع (فروش) فروش کارخانه نوساز با سالن 1440 متری به طول 72 متر و عرض 20 متر - اداری و.... بر 400 آمپر و با...