خرید کارخانه در شبستر

کارخانه 40000 متری در تسوج شبستر

3 ماه قبل
15کیلومتری تسوج به سلماس

شبستر - دامداری و مرغداری جنوبی به متراژ 40000 متر مربع (فروش) فروش فوری یک مرغداری گوشتی کاملا مکانیزه و جدید با 4 هکتار زمین برای40 هزار قطعه مرغ گ...

شهرک مصالح ساحتمانی قطعه4-11

شبستر - کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 3059 متر مربع (فروش) » فروش کارخانه « کارخانه ای در شهرک مصالح ساختمانی صوفیان با 3059 متر مربع عرصه 2 بر ، د...