خرید کارخانه در اشنویه

🛎2997 🐥مرغداری مساحت ۱۱ هزار متر ۲۰هزار قطعه ۳۵۰۰ متر ( دوسالن ۵۲×۱۸ و ۵۲×۸ و ۳ واحد خانه کارگر ی انبار ۲۰۰ متر ) سقف تیرچه آماده برای ط...