خرید کارخانه در ارومیه

کیلومتر 13 جاده فرعی 2کیلومتر داخل فرعی طبقه همکف

ملک مورد نظر دارای برق صنعتی ۱۱۰ آمپر چاه و منبع ساختمان اداری حیاط قابل تردد تریلی انبار های مرتبط باسوله اصلی ورودی های متعدد انبار و مخزن...

کیلو متر 12 جاده ارومیه مهاباد

ارومیه - کارخانه و کارگاه جنوبی به متراژ 50000 متر مربع (فروش) فروش فوری و استثناِیی کارخانه سنگبری زیر قیمت . 50 هزار متر زمین , 2000 متر سالن , 400...