خرید ویلا در کوی رضا قلی زنجان

خیابان بعثت

دو واحد اهن .یک واحد چوبی دوکله ملک در طرح تعریض تعویض با اپارتمان یا ویلایی تک واحد

خیابان بعثت

3واحد . دوکله . 1واحد چوبی .دو واحد اهن با یک واحد ویلایی قابل تعویض میباشد

خیابان بعثت

دوکله دو واحد اهن یک واحد چوبی کوچه در طرح تعریض معاوضه با اپارتمان و ویلایی١ واحد