خرید ویلا در کاشمر

میدان سینا , خیابان جانباز
میدان سینا , خیابان شهاب
میدان شهدا , خیابان جمهوری
میدان غلامی , خیابان امیرکبیر
میدان ملک الشعرای بهار , خیابان گلستان
میدان سینا , خیابان گلستان
میدان شهدا , خیابان جمهوری
میدان مادر , خیابان شهید بهشتی
خیابان طالقانی , محدوده اداره ورزش و جوانان
بلوار جمهوری , خیابان جمهوری