خرید ویلا در میدان شهید بزاز بابل

خیابان ولیعصر کوچه انتقال خون

بصورت دو طبقه مستقل همكف(کف کرسی) مساحت پایین 80 متر و 80 متر بالا کاملا بازسازی شده در حد صفر پایین تک خواب، بالا دو خواب دارای پروانه ساخت ، ب...

محوطه شهرک آزادی دو خوابه

دو بر 10 متری و 18 متری کوچه 6 متری ماشین رو ،سند اعیان 4 سال پیش کاملا باسازی شده

محوطه کمربندی شرقی خیابان گلستان یک خوابه

كد آژانس ١-٢١٣٣

دو خوابه

كد آژانس ١-٢١٣٤ باسازي كامل شده نقاشي شده