خرید ویلا در مشهد

بلوار هفت تیر ارشاد
1
شریعتی59 سه خوابه / طبقه اول
1
سه خوابه
صارمی 54 . چراغچی سه خوابه / طبقه همکف
خیابان میعاد
بلوار امامیه15 سه خوابه
خیابان امامت 37
بلوار شریعتی دو خوابه
بلوار اندیشه