خرید ویلا در شهرک بهارستان مشهد

خیابان ته بهارستان کاشی فیروزه از شاهنامه 18 هم راه دارد. سه تا استخر آب برق گاز یک ساعت آب مدار الاچیق باربکیو 80 عدد درخت بزرگ سند تک برگ

دو خوابه

انتهای خیابان بهارستان کنار کاشی فیروزه کابینت استخر داخل جکوزی استخر بیرون آلاچیق